דרושים

מראיינים ומנחי מרכזי הערכה

אנו מחפשים בוגרי תואר שני בפסיכולוגיה  (או לקראת סיום התואר) לביצוע ראיונות תעסוקתיים, דינמיקות קבוצתיות, מרכזי הערכה, כתיבות חוות דעת ועוד.

 • עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה במכוני אבחון
 • הכשרה מתאימה תינתן עם הכניסה לתפקיד וכן ליווי והדרכה שוטפים בהמשך הדרך
 • פוטנציאל גבוה להתפתחות מקצועית משמעותית
 • קיימת גמישות לגבי היקף המשרה

תהליך האבחון כולל בד"כ את הרכיבים הבאים:

הגש מועמדות
 • מבדקי כישורים קוגניטיביים – בודקים את היכולות הקוגניטיביות של המועמד הנדרשות לביצוע התפקיד:
 • אינטליגנציה כללית, קשרים לוגיים, חשיבה כמותית, תפיסה מרחבית, יכולות טכניות, ריכוז, חלוקת קשב ועוד.
 • יכולות טכניות
 • ריכוז
 • חלוקת קשב
 • ועוד
 • אינטליגנציה כללית
 • כשרים לוגיים
 • חשיבה כמותית
 • תפיסה מרחבית
 • מבדקי אמינות – בחינה ממוחשבת של דיווח עצמי לגבי אמינותו ומהימנותו של המועמד בתחומים של עבירות רכש, נורמות וכללים.
 • מבדקי אישיות
 • מדגם עבודה - ביצוע מטלה אישית המותאמת לתפקיד
 • מבחנים התנהגותיים – כוללים דינמיקות קבוצתיות, משחקי תפקידים, משימות אינטראקטיביות ועוד

פסיכולוגים מנוסים להובלת  תהליכי הערכה למנהלים, כתיבת חוות דעת וניהול לקוחות

אנו מחפשים פסיכולוגים מנוסים (עדיפות ליוצאי מכוני אבחון) לניהול תהליכי אבחון והערכה למנהלים, כתיבת חוות דעת, משובים, ניהול לקוחות ועוד.

 • קיימת גמישות לגבי היקף המשרה ואופן ההעסקה

תהליך האבחון כולל בד"כ את הרכיבים הבאים:

 • מבדקי כישורים קוגניטיביים – בודקים את היכולות הקוגניטיביות של המועמד הנדרשות לביצוע התפקיד:
 • אינטליגנציה כללית, קשרים לוגיים, חשיבה כמותית, תפיסה מרחבית, יכולות טכניות, ריכוז, חלוקת קשב ועוד.
 • יכולות טכניות
 • ריכוז
 • חלוקת קשב
 • ועוד
 • אינטליגנציה כללית
 • כשרים לוגיים
 • חשיבה כמותית
 • תפיסה מרחבית
 • מבדקי אמינות – בחינה ממוחשבת של דיווח עצמי לגבי אמינותו ומהימנותו של המועמד בתחומים של עבירות רכש, נורמות וכללים.
 • מבדקי אישיות
 • מדגם עבודה - ביצוע מטלה אישית המותאמת לתפקיד
 • מבחנים התנהגותיים – כוללים דינמיקות קבוצתיות, משחקי תפקידים, משימות אינטראקטיביות ועוד
הגש מועמדות

בוחנים לכיתת אבחון

אנו מחפשים בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה לתפעול כיתות אבחון.

 • התפקיד כולל רישום תצפיות אבחון על הנבחנים וביצוע דינמיקות קבוצתיות
 • הכשרה מתאימה תינתן עם הכניסה לתפקיד וכן ליווי והדרכה שוטפים בהמשך הדרך
 • פוטנציאל גבוה לקידום לביצוע ראיונות תעסוקתיים בהמשך
 • קיימת גמישות לגבי היקף המשרה

תהליך האבחון כולל בד"כ את הרכיבים הבאים:

 • מבדקי כישורים קוגניטיביים – בודקים את היכולות הקוגניטיביות של המועמד הנדרשות לביצוע התפקיד:
 • אינטליגנציה כללית, קשרים לוגיים, חשיבה כמותית, תפיסה מרחבית, יכולות טכניות, ריכוז, חלוקת קשב ועוד.
 • יכולות טכניות
 • ריכוז
 • חלוקת קשב
 • ועוד
 • אינטליגנציה כללית
 • כשרים לוגיים
 • חשיבה כמותית
 • תפיסה מרחבית
 • מבדקי אמינות – בחינה ממוחשבת של דיווח עצמי לגבי אמינותו ומהימנותו של המועמד בתחומים של עבירות רכש, נורמות וכללים.
 • מבדקי אישיות
 • מדגם עבודה - ביצוע מטלה אישית המותאמת לתפקיד
 • מבחנים התנהגותיים – כוללים דינמיקות קבוצתיות, משחקי תפקידים, משימות אינטראקטיביות ועוד
הגש מועמדות
© 2018 כל הזכויות שמורות לאחד לאחד אבחון בע"מ